Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
LeO
Xuất hiện:
19 Tháng năm 2015
Châm ngôn
LeO clan is best clan
Giới thiệu về
LeO is love LeO is lifetitanic-sinking-underwater.jpg
Trang web
Xếp hạng của Team
LeO Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[LeO]MrSuperBua Người lập Team 29 Tháng bảy 2015 8 Tháng tám 2017 - 9:42 pm
[LeO]SiFly LeO Admin 20 Tháng tám 2015 10 Tháng chín 2017 - 10:00 pm
[LeO]iViktorius LeO Admin 29 Tháng bảy 2015 Hôm qua, 10:37 am
+[LeO]nimanoe LeO Admin 29 Tháng bảy 2015 17 Tháng tám 2017 - 5:30 pm
[LeO]Rem_sjik LeO Veteran 3 Tháng mười 2015 11 Tháng chín 2017 - 10:08 pm
[LeO]HardstyleLJ LeO Veteran 31 Tháng bảy 2015 25 Tháng mười một 2016 - 5:52 pm
[LeO]smarthy_ LeO Veteran 24 Tháng chín 2015 18 Tháng chín 2017 - 10:31 pm
[LeO]KingNickyG LeO Veteran 31 Tháng bảy 2015 6 Tháng chín 2017 - 2:36 am
[LeO]Enke LeO Veteran 31 Tháng bảy 2015 15 Tháng sáu 2016 - 10:30 pm
[LeO]hightower LeO Veteran 12 Tháng một 2016 13 Tháng chín 2017 - 4:17 pm
[LeO]Allystia LeO Veteran 7 Tháng ba 2016 27 Tháng hai 2017 - 2:27 am
[LeO]FogHorn LeO Member 12 Tháng tư 2016 Hôm nay, 11:34 am
[LeO]DiCaprio_ LeO Member 27 Tháng mười một 2015 11 Tháng sáu 2017 - 9:13 pm
[LeO]Wickea LeO Member 17 Tháng mười hai 2015 5 Tháng bảy 2017 - 4:12 pm
[LeO]Arterras LeO Member 2 Tháng tám 2015 2 Tháng bảy 2017 - 2:04 pm
[LeO]slein105 LeO Member 19 Tháng năm 2015 18 Tháng tám 2017 - 6:18 pm
[LeO]derpina276 LeO Member 23 Tháng sáu 2016 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[LeO]_Dagobert LeO Member 1 Tháng chín 2016 20 Tháng tám 2017 - 7:56 am
[LeO]Shinchimax LeO Member 31 Tháng bảy 2015 20 Tháng tám 2017 - 4:37 pm
[LeO]CaNaBliS LeO Member 2 Tháng tám 2015 8 Tháng chín 2017 - 4:17 pm
[LeO]Tilly_ LeO Member 20 Tháng tám 2015 26 Tháng tám 2017 - 6:46 pm
[LeO]Mr_Cartmenez LeO Not Canadian 17 Tháng chín 2015 7 Tháng tư 2016 - 4:15 pm